Dokumenty rekrutacyjne (wszystkie - archiwum rar) - wersja DOCX | wersja PDF
Dokumenty pozostałe (wszystkie - archiwum rar) - wersja DOCX | wersja PDF

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (pojedyncze pliki)

Deklaracja uczestnictwa - wersja DOCX | wersja PDF
Formularz zgłoszeniowy - wersja DOCX | wersja PDF
Oświadczenie do formularza zgłoszeniowego - wersja DOCX | wersja PDF
Oświadczenie o odejściu z rolnictwa - wersja DOCX | wersja PDF
Oświadczenie - wersja DOCX | wersja PDF
Regulamin rekrutacji - wersja DOCX | wersja PDF
Zobowiązanie - wersja DOCX | wersja PDF

DOKUMENTY POZOSTAŁE (pojedyncze pliki)

Karta oceny biznesplanu - wersja DOCX | wersja PDF
Regulamin przyznawania środków - wersja DOCX | wersja PDF
Regulamin-przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja DOCX | wersja PDF
Umowa na świadczenie usług doradczych - wersja DOCX | wersja PDF
Umowa o przyznanie wsparcia finansowego - wersja DOCX | wersja PDF
Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego - wersja DOCX | wersja PDF
Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - wersja DOCX | wersja PDF
Wniosek o przyznanie wsparcia - wersja DOCX | wersja PDF
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - wersja DOCX | wersja PDF
Wzór biznesplanu - wersja DOCX | wersja PDF
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu - wersja DOCX | wersja PDF
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - wersja DOCX | wersja PDF

Do góry